Samverkansavtal mellan Polisen och Tanums kommun

Liselotte Fröjd och Jens Börretzen

Tanums kommun och polisområde västra Fyrbodal signerade den 10 juni ett nytt samverkansavtal för att öka tryggheten och stärka det brottsförebyggande arbetet för åren 2019-2021.

En samverkansöverenskommelse för de närmaste två åren är tecknad mellan Polismyndigheten och Tanums kommun. Jens Börretzen, biträdande lokalpolisområdeschef västra Fyrbodal, skakar hand med kommunstyrelsens ordförande, Liselotte Fröjd.

Genom avtalet stärks en redan tät samverkan mellan kommunen och polisen med målet att minska brottsligheten och öka tryggheten i Tanum.

Avtalet underlättar samordningen av resurser samt kunskaps- och informationsdelning med målet om ett effektivare arbete för att minska brottsligheten och öka tryggheten för kommunens invånare.

Här finns länkar till samverkansavtalet och åtgärdsplanen för brottsförebyggande arbete i Tanums kommun.

Liselotte Fröjd, Jens Börretzen och Louise Thunström

Närvarande vid undertecknandet var från vänster Liselotte Fröjd, kommunstyrelsens ordförande, Jens Börretzen, biträdande lokalpolisområdeschef västra Fyrbodal och Louise Thunström, ordförande i Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Tanum. Även Ulf Ericsson, kommunchef och Irma Nordin, sekreterare i BRÅ deltog.