Samråd för planprogram för Grebbestad Östra

Samråd för planprogram för Grebbestad Östra pågår mellan 18 mars och 17 april 2020. Eventuella synpunkter ska skickas senast den 17 april.

OBS! Det inplanerade samrådsmötet den 16 april är inställt på grund av coronaviruset!

Planområdet ligger öster om Grebbestad tätort och omfattar cirka 250 hektar. Området avgränsas i väster av Grebbestads tätort, i öster av Kloppekärr, Sör-Kärra och Kärret, i norr av Greby gravfält och i söder av Stockeledet.

Syftet med planprogrammet är att möjliggöra för en utveckling av Grebbestad mot öster. Planprogrammet ska skapa utvecklingsmöjligheter för bostäder, verksamheter, offentlig service, rekreation och grönområden. Planprogrammet ska dessutom redovisa hur utvecklingen kan koppla ihop Grebbestad centrum, Tanums station och Tanumshede.

Här finns mer information om planen och även möjligheter att lämna synpunkter.