Samråd av detaljplan för Lilla Anrås 2:46

Kartbild över detaljplanens område

Nu pågår samråd av detaljplan för Lilla Anrås 2:46, Anrås Hästgård. Samrådet pågår fram till och med 25 september.

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för hästnära boende med bostadshus i nära anslutning till en gemensam ridanläggning för hästar.

Dina synpunkter på planen vill vi ha senast 25 september 2019.

Här finns mer information om planen och här kan du också lämna dina synpunkter.