Samråd av detaljplan för Kärra 2:1

Skogsbild från fastigheten Kärra 2:1

Nu pågår samråd av detaljplan för Kärra 2:1 med flera. Samrådet pågår till och med 6 september.

Syftet med detaljplanen är att pröva nya bostäder som är väl anpassade till terrängen, behålla den gång- och cykelled som går mellan Grebbestad och Tanumshede samt att värna om allmänhetens tillgång till naturen i området. Syftet är också att ge utrymme för en ny väg som på sikt ska bli en sammanlänkande del av vägnätet öster om Grebbestad.

Dina synpunkter på planen vill vi ha senast 6 september 2019.

Här finns mer information om planen och här kan du också lämna dina synpunkter.