Samråd av detaljplan för Hamburgsund 13:21, Hamburgsund centrum - bussangöring

Vy över området runt Hamburgsunds bussangöring i centrum

Nu pågår samråd av detaljplan för Hamburgsund 13:21, Hamburgsund centrum - bussangöring. Samrådet pågår till och med 6 september 2019.

Planförslaget innebär att befintlig bussangöring vid Hamburgsundsskolan ändras och utvidgas med syftet att öka trafiksäkerheten i området. Förslaget möjliggör utbyggnad av fem busshållplatser intill Hamburgsundsskolan.

Dina synpunkter på planen vill vi ha senast 6 september 2019.

Här finns mer information om planen och här kan du också lämna dina synpunkter.