Rekordresultat för Tanum i undersökningen Företagsklimatet

Pil pekar uppåt med hjälp av streckgubbar

Idag presenterade Svenskt Näringsliv resultatet från årets undersökning av det lokala företagsklimatet. Tanum får sitt högsta resultat någonsin när företagen tycker till, och resultatet är dessutom för första gången bättre än det nationella genomsnittet.

Företagen är allt nöjdare med kommunens service till företag, dialog mellan företag och kommunledning samt kommunens information till företag. Det är alla områden som får ett klart bättre omdöme jämfört med tidigare år och där även resultaten är högre än rikssnittet. Även kommunens upphandling, samt politikers, tjänstemäns och skolans attityder till företagande får bättre resultat.

-Årets enkät är ett välkommet kvitto på att Tanums målmedvetna arbete lönar sig, och gör att vi känner oss ännu mer motiverade till att fortsätta utveckla företagsklimatet i kommunen, säger Liselotte Fröjd kommunstyrelsens ordförande.

Företagen bedömer däremot att tillgången till arbetskraft med relevant kompetens har minskat såväl som uppfattningen om vägnät, tåg- och flygförbindelser i kommunen.

Det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i Tanums kommun har ökat från 3,15 till 3,48. Det nationella genomsnittet ligger på 3,4. Enkäten besvarades av 92 företag.

-Det är roligt och stimulerande att vårt arbete ger framgångar i undersökningen. Vi jobbar mycket med att ha aktiv samverkan med företagen och en tydlig och öppen kommunikation så att våra relationer ska bli riktigt bra, säger Elenor Olofsson, näringslivsutvecklare i Tanums kommun.

Tanums kommun har under flera år arbetat målmedvetet för ett förbättrat företagsklimat. Och vi kommer fortsätta lägga mycket kraft på att utveckla myndighetsutövningen utifrån företagarnas behov. Prioriterade områden att utveckla är ökad tillgänglighet och förbättrad service.

-Vi har jobbat intensivt med att hitta bra vägar för att kommunicera med näringslivet. Det gäller att inte slå sig till ro utan att hela tiden utveckla företagsklimatet i vår kommun, säger Liselotte och fortsätter:
-Vårt mål är att Tanum ska fortsätta vara den mest företagsamma kommunen i Västra Götaland. Vi ska öka antalet arbetstillfällen i fler företag och vi ska arbeta för att få fler nyetablerade företag. Och sist men inte minst, Tanum ska bli bland de 100 bästa i Svenskt Näringslivs ranking.

Fakta om undersökningen:
Svenskt Näringsliv ger varje år ungefär 60 000 företagare i Sverige möjligheten att ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler i den kommun där de verkar. I undersökningen definieras företagsklimat som summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen.

Frågeställningarna rör bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens service till företagen samt tillgången på medarbetare med relevant kompetens. Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre.

Den 2 oktober presenterar Svenskt Näringsliv årets ranking av alla kommuner.