Projektet "Rätt att må bra" har startat

Hillevi Stråge, koordinator för socialtjänsten i projektet "Rätt att må bra".

Projektet "Rätt att må bra" har fokus på att utveckla och förbättra samverkan, insatser och förebyggande arbete för barn och unga med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatriska diagnoser.

Som familj är det många man ska ha kontakt med runt sina barn. Och när utmaningarna blir stora är det viktigt att uppleva att man får rätt stöd. Därför har Tanums kommun bestämt sig för att ta regeringens uppdrag på allvar och jobba med tidiga tillgängliga insatser, öka barn och ungas delaktighet och förbättra kunskapen hos de som möter den här målgruppen. Detta ska göras på organisatorisk nivå, men även genom att prova ett koordinatorstöd för samverkan i nära kontakt med några barn/ungdomar och deras familjer.

-Jag är så glad att kommunen väljer att satsa på det här. Det är så viktigt. Jag har kontakt med flera kunniga personer och andra kommuner som jobbar med det här och har som vision att göra Tanums kommun till en av Sveriges bästa på de här frågorna. Jag får jobba med det jag verkligen kan, älskar och brinner för, säger Hillevi Stråge, socialtjänstens koordinator för psykisk hälsa hos barn och unga.

Under 2019 kommer socialtjänsten att jobba med ett mindre antal pilotärenden där familjen blivit tillfrågad om de vill vara med. På sikt hoppas stödet kunna erbjudas till fler familjer.

Projektet startade i augusti och finansieras av statliga medel riktade till socialtjänstens arbete med barn och ungas psykiska hälsa. Projektmedel har beviljats för 2019 och projektmedel kan också sökas för 2020.

Ett längre reportage om projektet planeras och kommer publiceras här på hemsidan.