Planprogram för Tanums-Säm 8:1 med flera

Nu pågår samråd för Tanums-Säm 8:1 med flera. Samrådet pågår 24 mars till och med 26 april 2020. Eventuella synpunkter ska skickas in senast 26 april.

Planprogrammet för Tanums-Säm omfattar ett stort markområde i direkt anslutning till Tanumshede. Området sträcker sig från Gärdesvägen och västerut, längs norra sidan av Grebbestadsvägen.

På grund av rådande omständigheter gällande coronaviruset kommer det inte att hållas något samrådsmöte. Då vi sätter ett stort värde på att föra dialog med dem som är intresserade eller berörda av projektet kommer vi att göra vårt bästa för att föra dialogen genom alternativa kanaler. Hör av er så ordnar vi en lösning!

Syftet med planprogrammet är att utreda och klargöra förutsättningar för bostäder och eventuell samhällsservice i direkt anslutning till befintlig bebyggelse i Tanumshede.

Här finns mer information om planen och du kan även lämna dina synpunkter.