Planförslag i Grebbestad för granskning

Beskuret flygfoto över detaljplanens område.

Nu pågår granskning av detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 med flera.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en etablering av 14 tomter för småhusbebyggelse, längs västra sidan av Rörviksvägen.

Mer information om detaljplanen och möjlighet att lämna synpunkter finns här.

Synpunkterna ska skickas senast den 26 november 2018.