Parken - Tanumshedes nya mötesplats

Pergolan i parken i Tanumshede, byggd i lärk från Tanums kommun

Arbetet i parken går framåt. Just nu läggs bohusgranit på marken och förhoppningen är att stenläggningen ska kunna bli klar innan den värsta kylan kommer.

Affärsvägen är för närvarande avstängd för detta arbete. Parken och Affärsvägen kommer framöver att vara sammanbundna. En lekplats kommer anläggas i ena hörnet av parken (mot Affärsvägen). En ny offentlig toalett är också installerad, på samma plats som den tidigare.

-Syftet med parken är att stärka centrumkärnan och känslan, berättar PeO Hedemyr, representant från fastighetsägarna. -Parken ska ge möjlighet till flera olika aktiviteter för alla åldrar. Här kommer finnas boulebana, en scen för musik och teater, flera olika sittplatser, gräsmattor och planteringar. En del av de gamla fruktträden finns kvar.

Uteservering med torgytan nedanför.

Uteservering med torgytan nedanför.

I parken finns flera konstinstallationer som också kan användas för lek och lekupplevelser.

En pergola är byggd i lärk, som vuxit i Tanums kommun, och är tänkt att kunna användas vid torghandel och marknader. En öppen torgyta med marksten anläggs i ena delen av parken och kan möbleras efter skiftande behov. Här kommer torgytans ytskikt i bohusgranit att flöda ut på Affärsvägen så att dessa sammanbinds.

En parkgrupp bestående av kommunala företrädare, konstnär och representant från fastighetsägarna har tillsammans med landskapsarkitekter arbetat fram parkens utformning.

Våren 2019 blir det invigning av parken.

Förändringen av Affärsvägen, nästa etapp

-Vägen kommer att ha en platt struktur, som en bygata, där alla kan vistas på samma villkor, säger Ronnie Lindsten, landskapsarkitekt. -Det kommer att bli ett bilstråk, fler parkeringsplatser, gång- och cykelutrymme.

-I planeringen av Affärsvägen står trafiksäkerheten högst upp på listan, förklarar Roger Andersson, gatuingenjör på Tanums kommun. -Vägen kommer att bli enkelriktad. Tung trafik kommer att förbjudas, endast leveranser till fastighetsägare på gatan kommer tillåtas.

Nya centrala bostäder

Av de fyra större samhällena i Tanums kommun är det störst efterfrågan på bostäder i Tanumshede. På den tidigare Coop-fastigheten bygger Tanums Bostäder AB 24 hyresrätter och i bottenplan kommer det att bli lokaler.

Björn Berntsson, vd Tanums Bostäder.

Björn Berntsson, vd Tanums Bostäder.

-Under de senaste fyra åren har Tanums Bostäder byggt 50 lägenheter i samhället, berättar Tanums Bostäders vd Björn Berntsson.

Det planeras också ett bostadsområde i området som kallas Kattedaben, bakom ICA Hedemyrs sett från Affärsvägen. Även här planeras hyresrätter.

Tidplanen för Affärsvägen är i nuläget att den ska vara klar hösten 2019. Detsamma gäller byggnationen på tidigare Coop-fastigheten.

Scenen, där det planeras musik och teater.

Scenen, där det planeras musik och teater.

Ronnie, PeO och Roger ur arbetsgruppen.

Ronnie, PeO och Roger ur arbetsgruppen.