Ombyggnad av Affärsvägen i Tanumshede

""

Den 17 februari börjar arbetet med Affärsvägen. Om inte vintern blir alltför hård beräknas arbetet vara klart innan midsommar. Samtliga butiker är tillgängliga under hela byggtiden.

Arbetsområdet på Affärsvägen är markerat med rött på kartan. Arbetet delas in i två etapper.

Första etappen blir mellan Apoteket och Postvägen. Denna delen kommer att vara helt avstängd från biltrafik. Gångstråk kommer att finnas till samtliga berörda fastigheter och butiker.

Resterande del av Affärsvägen, från Postvägen och norrut, kommer att vara enkelriktad fram till mitten av mars, då den andra etappen byggs. När andra etappen påbörjas kommer hela Affärsvägen vara avstängd.

Skulle vintern komma sent så entreprenören inte kan använda de planerade veckorna, är överenskommelsen att de har fram till sista september på sig att slutföra arbetet.

Vi kommer att följa arbetet för att i god tid planera för invigningen av parken/scenen och "nya" Affärsvägen i mitten av juni.

Entreprenör är Sten & Vägarbeten AB.

""