Nytt vattentorn i Mörhult

Kartbild över området där grävningarna utförs.

Arbetet med anläggning av ledningar till det nya vattentornet i Mörhult framskrider som planerat. Grävarbetet pågår fortsatt hela oktober och november.

Under arbetets gång påverkas tillgängligheten i området.

Sträckan är delvis avspärrad och vi rekommenderar allmänheten att välja andra vägar under dessa månader.