Ny näringslivsstrategi antagen

Illustration för näringslivsstrategin

Kommunfullmäktige antog en ny näringslivsstrategi på sitt möte den 30 oktober.

I näringslivsstrategin anger kommunen sin viljeinriktning och övergripande förhållningssätt till näringslivsarbetet.

Näringslivstrategin har tagits fram i samarbete med representanter för näringslivet i Tanum.

Ett växande näringsliv och goda relationer med näringslivet har mycket hög prioritet i kommunen.

Det finns fyra utpekade mål i näringslivsstrategin:

  • Tanum ska fortsätta vara den mest företagsamma kommunen i Västra Götaland.
  • Ökat antal arbetstillfällen i fler och växande företag.
  • Fler nyetablerade företag.
  • Tanum ska bli bland de 100 bästa i Svenskt Näringslivs ranking Företagsklimatet.

En handlingsplan ska tas fram och kopplas till strategin.

Här kan du läsa mer om näringslivsstrategi.