Ny-gammal organisation fortsätter att utveckla besöksnäringen i Tanum

""

Tanum Turist ser ljust på kommande år efter att blivit utvald att fortsätta driva det operativa ansvaret för besöksnäringen i Tanum kommande år. Fokuset kommer att ligga på besöksservice och marknadsföring av kommunen och att tillsammans med företagare jobba för att fortsätta utveckla nya säsonger.

Näringslivsutvecklarna Elenor Olofsson och Elisabeth Jonsson har träffat Tove Bengtsson, operativ turistchef Tanum Turist och Daniel Abrahamsson, ordförande i Tanum Turist en halvmulen fredag över en kopp dubbel espresso i Hamburgsunds infocenter. Vi är nyfikna på deras kommande år som ansvarig för att driva besöksservicen framåt i vår kommun.

– Det känns jättebra att vi som förening får behålla ansvaret för besöksnäringen. På så sätt får alla våra medlemmar sina röster hörda, säger Daniel Abrahamsson.

– Med det nya anbudet fick vi även möjlighet att utvärdera vad vi gjort hittills och utifrån det, fundera över vilken färdlinje vi vill ta. Det har varit jättebra för vår egen process, fortsätter Tove Bengtsson.

Vilka är Tanum Turist?

– Vi är en företagarförening som jobbar för att utveckla besöksnäringen i hela Tanum, med speciellt fokus på marknadsföring och samverkan mellan företag i kommunen. Vi representerar medlemmarna, menar Daniel.

Vad vill ni satsa på i den nya avtalsperioden?

– Vi vill arbeta för att utveckla nya säsonger genom att hitta fler reseanled
ningar utanför sommarsäsong, berättar Daniel.

– Vi tror på att lyfta fram och utveckla det vi redan har, och skapa aktiviteter kring det och sedan binda ihop och marknadsföra, som cykling, eller varför inte uppleva havet och fiske i oktober? fortsätter Daniel.

En viktig del i detta arbete menar ni blir att skapa forum för företagare i kommunen. Hur kan dessa forum se ut?

– Det finns en stor potential att utveckla nätverksträffar inom olika områden. Vi kan här samla ihop olika företag som olika boendeanläggningar, restauranger etc för att öka samverkan. Andra viktiga hörnstenar blir att arbeta med digitalisering, sociala medier och värdskap. Just värdskapet är en avgörande faktor i besöksnäringen - alla vi som jobbar och verkar i Tanum är idag beroende av besöksnäringen, menar Daniel.

– Vi vill därför jobba med värdskap för alla företag, inte bara med dem som jobbar direkt inom besöksnäringen, säger Tove.

När jag frågar vad värdskap är för dem, säger Tove att värdskap är ett sätt att vara. Det handlar om hur man behandlar människor man möter.

Ni säger att ni vill jobba aktivt med hållbarhet, på vilket sätt?

– Hållbarhet för mig är att vi använder oss utav de resurser vi har på ett sådant sätt att vi kan lämna över denna planet till nästa generation på ett bättre sätt än vår generation mottog densamma, berättar Daniel.

– Vi vill uppmuntra de företag som arbetar aktivt med hållbarhet, genom att uppmärksamma dem på olika sätt. Vi ska finnas som stöd genom utbildning och rådgivning för företag som vill inta ett hållbart arbetssätt och vi tror också på ett samarbete med närliggande kommuner.

Vi välkomnar Tanum Turist till fortsatt samarbete med att utveckla Tanums kommun de kommande åren!