Nu inventeras enskilda avlopp i Södra Enningdalsälven

Karta över del av inventeringsområdet.

Kommunen har sedan 2008 inventerat äldre avloppsanläggningar. Under sommar och höst 2018 kommer miljöavdelningen att inventera äldre enskilda avlopp på fastigheter inom området Södra Enningdalsälven.

Området som vi kallar för Södra Enningdalsälven är det område som finns markerat med rött på kartan nedan. Du som har en fastighet som ingår i inventeringsområdet kommer att få ett informationsbrev om inventeringen samt ett frågeformulär och karta med posten nu i juni.

Mer om kommunens inventering av enskilda avlopp finns att läsa här.

Vill du redan nu få en indikation på vilken status ditt enskilda avlopp har finns mer att läsa härPDF (pdf, 484.1 kB).

Kontakta gärna miljöavdelningen om du har några frågor. Telefon kundcenter: 0525-180 00
E-post: mbn.diarium@tanum.se

Karta över området för inventeringen.