Nu inventeras enskilda avlopp i Norra Enningdalsälven

Delar av inventeringsområdet

Under sommar och höst 2019 kommer miljöavdelningen att inventera äldre enskilda avlopp på fastigheter inom området Norra Enningdalsälven. Kommunen har sedan 2008 inventerat äldre avloppsanläggningar. 

Området som vi kallar för Norra Enningdalsälven är det område som finns markerat med rött på kartan nedan. Du som har en fastighet som ingår i inventeringsområdet kommer att få ett informationsbrev om inventeringen samt ett frågeformulär och karta med posten nu i juni.

Här finns information om kommunens inventering av enskilda avlopp.

Vill du redan nu få en indikation på vilken status ditt enskilda avlopp har finns mer att läsa härPDF (pdf, 484.1 kB).

Kontakta gärna miljöavdelningen om du har några frågor.
Telefon kundcenter: 0525-180 00
E-post: mbn.diarium@tanum.se

Karta över inventeringsområdet.