Medborgardialog - en viktig del i processen för planprogrammet Grebbestad östra

Del av karta

Hade du inte möjlighet att medverka på workshopen för planprogram Grebbestadöstra? Nu har du möjlighet att vara med i kartläggningen av nuvarande markanvändning och värden.

Kommunen har upprättat en webbkarta där du kan bidra med kunskap om området för planprogrammet.

Lämna dina synpunkter här på webbkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi vill ha dina synpunkter senast 30 augusti 2019.

Här kan du ta del av sammanställningen efter tidigare workshop och läsa mer om planprogrammet.

Tidigare workshop

I arbetet med att ta fram förutsättningarna för planprogrammet har det i ett tidigt skede i processen bland annat genomförts en medborgardialog där medborgare, föreningar och företag i Grebbestad fått möjlighet att medverka.

Workshop är en stor del av metoden landskapskaraktärsanalys som används i arbetet med planprogrammet.

Torsdag den 13 juni 2019 välkomnade politiker, planavdelningen och konsulten för uppdraget de medborgare, föreningar och företag som aktivt ville medverkade på workshop. Syftet var att kartlägga nuvarande förutsättningar och värden i de östra delarna av Grebbestad samhällsområde. Det var ett stort intresse med ett sjuttiotal medverkande, som delades upp i tio grupper. Varje grupp hade en samtalsledare som hjälpte till att leda kartläggningen, som dokumenterades på stora kartor med hjälp av färgglada pennor. Genom att rita, skriva och märka ut både positiva och negativa upplevelser/värden samt dela med sig av sin kunskap över området har detta tillfört grundläggande förutsättningar i arbetet med planprogrammet. Informationen har sammanställts i kartor och tillförs arbetet förutsättningar i planprogrammet.

Arbetet i grupperna är i full gång.

Grupparbetena är i full gång.

Presentation i början på medborgardialogen.

Introduktionen i början på
medborgardialogen.