Medborgardialogen Hamburgsund

Hamburgsund

Nu är det dags att göra din röst hörd! Under december fick kommunen in ett 60-tal förslag på möjliga investeringar och/eller förbättringar i Hamburgsund.

Förslagen har kategoriserats och inryms under åtta ämnesområden.

Du som bor i eller har anknytning till Hamburgsund har nu möjlighet att gå in och rösta på en eller flera av de åtta kategorierna. Senast den 31 januari vill vi ha din röst.

Ett möte kommer att hållas i Folkets Hus tisdagen den 22 januari klockan 18-19 där förslagen kommer att presenteras och ytterligare möjlighet finns att ställa frågor.

Här kan du läsa mer om förslagen och rösta.