Markarbeten vid kommunhusets entré

Kommunhusets entré

Måndagen den 9 september kommer vi påbörja markarbeten runt kommunhusets huvudentré.

Det vi kommer göra är att återställa marken efter dräneringen till vänster om entrén samt tillgänglighetsanpassa markytan vid huvudentrén.

Vi hoppas på er förståelse för att det under arbetets utförande kan bli en del störningar i området och ser fram emot en mer tillgänglig entré.

I skrivande stund så beräknas arbetet pågå under september.

Fastighetsavdelningen