Kommande VA-arbeten på Sövallsvägen i Grebbestad, start vecka 50

Karta över delar av Sövallsvägen

VA-avdelningen kommer att anlägga en ny vattenledning längs med Sövallsvägen, ungefär mellan Bäckevägen och Landgrens handelsträdgård.

Anläggningsarbetena beräknas starta vecka 50 och pågå hela vintern.

Under arbetet kommer ena körfältet på Sövallsvägen att stängas av och trafiken regleras då med trafikljus.

När ledningsarbetet passerar Bäckevägen och Tage Wikströms gata så kommer vi att behöva stänga av de gatorna för in- och utfart. Boende på Bäckevägen kommer att informeras närmare om tid för avstängning och boende på Tage Wikströms gata får under tiden köra via hamnplan.

Uppdateringar kommer att läggas ut om bland annat avstängningen av Bäckevägen.

Kontakta VA-avdelningen om du har några frågor, 0525-180 00.

Karta över området på Sövallsvägen där ledningsarbeten kommer ske med start vecka 50