Insatser för en attraktiv miljö

Glasigloos

Tanums kommun testar i år några olika nya insatser för att skapa en trevligare miljö. Målet med satsningen är att minska nedskräpningen och göra miljön mer attraktiv för boende och besökare.

Vi ser fram emot en härlig sommar med många besökare till oss. Med många människor i rörelse kan det dock lätt bli mycket nedskräpning.

På några platser där det är mycket människor i rörelse kommer det kompletteras med containers med små inkastluckor. Där kan de som gästar Tanums kommun slänga sina sopor.

Tanums hamnar har placerat ut kärl för glasåtervinning i gästhamnarna så att flaskor och andra förpackningar av glas inte blandas med övrigt avfall.

Tidigare under våren har det placerats ut sopkärl med inbyggda komprimatorer. Det som skiljer dessa sopkärl från konventionella papperskorgar är att de pressar samman avfallet, så att mer får plats. Kompressionsfunktionen drivs dessutom av solceller, vilket gör sopkärlen självförsörjande på energi. Dessutom är de tryckta med en bild för ett trevligare utseende i våra samhällen. Dess är framtagna som en del av projektet Ren Kustlinje med stöd från programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak.

Hushållssopor hänvisas som vanligt till sophanteringen som är knuten till ditt boende och till återvinningsstationerna.

Tack! Tillsammans gör vi skillnad.

”Ett rent hav – vår framtid.”

Container med små inkastluckor.

Contrainer med små inkastluckor.

Komprimeringskärl

Komprimeringskärl