Hyra idrottslokaler våren 2019

Barn i gymnastiksal

Önskemål om att förnya hyrning av kommunens idrottslokaler (idrottshallar och gymnastiksalar) för våren 2019 ska vara Tanums kommun, Kundcenter, 457 81 Tanumshede alternativt kommun@tanum.se tillhanda senast 30 november 2018.

Viktigt att önskemål om planerade arrangemang redovisas i era önskemål för idrottshallarna.

Blankett finns på sidan om lokaler.

Barn-och utbildningsförvaltningen