”Hur mår barnen nu när vi separerat?”

Liten flicka tittar igenom ett förstoringsglas

I en separation kan det vara svårt att komma överens i frågor som rör gemensamma barn. ”Barn i föräldrars fokus” – BIFF, är en kort kurs där du vid tre tillfällen får diskutera med andra föräldrar och ta del av kunskap om hur barn reagerar vid föräldrars separation och eventuella konflikt.

Föräldrar som separerat deltar i olika grupper. Det är en fördel att båda går, men inget krav och kursen är gratis.

Datumen våren 2020

Måndagarna 16, 23 och 30 mars klockan 16.30-18.30

Onsdagarna 18, 25 mars och 1 april klockan 16.30-18.30

Kurstillfällena alternerar mellan kommunerna.
Föräldrar går antingen i måndags- eller onsdagsgruppen.

Anmäl dig gärna innan den 9 mars, eller kontakta oss!

Kursen är utvecklad av Rädda Barnen och har till syfte att:

  • Inge föräldrar hopp
  • Synliggöra barns behov och situation
  • Arbeta med frågan – ”Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn?”

Information och anmälan

Diana Håkansson, 0525-184 21

Ann Johansson, 0526-191 77

Kursen görs i samarbete mellan Resurs- och behandlingsteamen i Tanum och Strömstad.

Personalen har tystnadsplikt och för inga journaler.