Hög tid att skicka in köldmedierapport för 2016

Fyller i en blankett

Senast den 31 mars ska kontrollrapporten för 2016 ha kommit in till miljöavdelningen.

Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Om du har utrustning med sammanlagt 10 kg köldmedier eller mer ska du rapportera in läckagekontrollen på dessa till miljöavdelningen. I den totala mängden ska bara aggregat med mer än 3 kg köldmedier räknas med.

Rapporter som gäller 2016 års läckagekontroll ska vara hos miljöavdelningen senast den 31 mars. Den som är ägare ansvarar för att rapporteringen från 2016 sker i tid. OBS! Glöm inte att skriva under rapporten innan du skickar in den, detta är något som vi ofta behöver begära in kompletteringar på.

Om kontrollrapporten inte kommer in i tid kan miljösanktionsavgift dömas ut, enligt förordningen om miljösanktionsavgifter. Avgiften tillfaller staten.

Mer information

Här på hemsidan finns ett informationsblad om köldmedier.

Naturvårdsverkets hemsida, www.naturvardsverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, sök på ”f-gasförordningen” eller ”köldmedia”. Här finns bland annat en sida med många frågor och svar.

Branschens egen informationssida, Allt om F-gas, http://alltomfgas.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här går det bland annat att söka fram antal koldioxidekvivalenter för den typ av köldmedium du har genom att använda ”Anläggningskollen”.