Granskning av detaljplan i Grebbestad

Långtidsparkeringen på Tanums-Rörvik 1:141

Nu pågår granskning av detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:141 med flera, långtidsparkering. Synpunkter ska vara inlämnade senast 9 mars 2018.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av parkering samt återvinningsstation.

Planområdet är beläget i Grebbestad, öster om Repslagaregatan vid den befintliga grusparkeringen.

Granskningen pågår 9 februari till 9 mars 2018.

Här kan du läsa mer om detaljplanen och även lämna dina synpunkter.