Granskning av detaljplan i Fjällbacka

Vy över Flig 1:6

Nu pågår granskning av detaljplan för del av Flig 1:6 med flera. Granskningstiden startar 7 juni och senast den 10 juli 2018 ska eventuella synpunkter lämnas.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna att skapa nya bostadstomter i anslutning till Fjällbacka samhälle där förutsättningarna för permanentboende är goda genom närhet till både natur, samhällsservice och skola. 

Här kan du läsa mer om planen och även lämna dina synpunkter.