Granskning av detaljplan för Heljeröd 1:11

Veddökilen

Nu pågår granskning av detaljplanen för Heljeröd 1:11 med flera, västra Veddökilen. Granskningen pågår 5 juli till och med 30 augusti 2019.

Syftet med detaljplanen är att utveckla området till en åretruntdestination med ett brett utbud av boendemöjligheter, service och aktiviteter av olika slag. Samtidigt ges möjlighet att skydda värdefull naturmark och att organisera en långsiktigt hållbar struktur för området. Planförslaget innehållande bostäder, campingstugor, vandrarhem, rörlig camping med mera skapar förutsättningar för en positiv utveckling av turism, fritidsboende och det rörliga friluftslivet.

Dina synpunkter på planen vill vi ha senast 30 augusti 2019.

Här finns mer information om planen och här kan du också lämna dina synpunkter.