Företagen ger kommunen bättre betyg

Exempelbild

Tanum tar stora kliv mot ett bättre företagsklimat. SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) har presenterat undersökningen "Insikt", en mätning som ger oss en indikation på hur företagen upplever kommunens servicenivå i myndighetsområdena.

Nöjd-kund-index (NKI) hamnar på 75 i 2018 års mätning jämfört med ett NKI-värde på 62 i 2017 års mätning.

- Vi klättrar från ett godkänt NKI förra året till ett högt NKI i år, enligt SKL´s skala för kommunens service gentemot företagen. Det är vi väldigt glada över, säger Liselotte Fröjd kommunstyrelsens ordförande.

Insikt mäter upplevelsen hos de företagare som haft kontakt med kommunen inom myndighetsområdena brandtillsyn, miljö- och hälsoskyddstillsyn, markupplåtelse, serveringstillstånd och bygglov. Företagen får genom en enkät tycka till om det som fungerar bra respektive mindre bra i myndighetsutövningen. Detta blir sedan ett viktigt verktyg för kommunen i det interna förbättringsarbetet.

Fyra av fem myndighetsområden har ökat sitt NKI-värde, och Brandtillsyn når det mycket höga värdet på 94, en ökning med 11 enheter sedan 2016.

Serveringstillstånd har i det närmaste ett oförändrat NKI-värde jämfört med föregående år, en enhet lägre. Förutom Brandtillsyn har även dessa områdena ökat:
Livsmedelskontroll har ökat med hela 10 enheter, Bygglov har ökat med 5 och Miljö-och hälsoskyddstillsyn med 4 enheter.

- Vi strävar hela tiden efter att förbättra och utveckla, och klättringen ger oss en viktig bekräftelse på att vi är på rätt väg och motiverar oss att fortsätta, säger Liselotte Fröjd.

I jämförelse med riket ligger placerar sig Tanum på ett högre resultat på flera myndighetsområdena; Brandtillsyn, Serveringstillstånd och Livsmedelskontroll.

2018 resultat jämfört med föregående år, samt jämfört med riskgenomsnittet i Sverige

Skriv tabellbeskrivning här


Tanum 2017

Tanum 2018

Riket snitt 2018

Brandskydd


94

80

Bygglov

56

61

63

Miljö- och hälsoskydd

58

62

69

Livsmedelskontroll

70

80

77

Serveringstillstånd

81

80

75

NKI Totalt, Tanums kommun

62

75

72

103 företag har svarat på enkäten under 2018 vilket är en svarsfrekvens på 54 procent.

För mer information:

Kommunchef Ulf Ericsson 0525-180 00

Näringslivsutvecklare Elenor Olofsson 0526-181 09, elenor.olofsson@tanum.se

Läs hela insikts rapporten på SKLs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster