Förbättrar och effektiviserar

Processkartläggning av och med personal på miljöavdelningen

Kommunen tar nya tag för att finslipa effektivitet och bemötande. Miljöavdelningens personal är bland dem som är i full gång med arbetet.

Färgglada post it-lappar används när miljö- och
hälsoskyddsinspektörer, administratör och avdelningschef i detalj analyserar hur de hanterar enskilda avlopp, en fråga som valts eftersom dessa ärenden utgör en stor andel av avdelningens arbete.

På lapparna vid denna så kallade processkartläggning står det sådant som ”ansökan in”, ”handläggare tilldelas”, ”granskning” och ”platsbesök”. Deltagarna jobbar två och två och deras placering av lapparna ska så småningom mynna i en processkarta, ett ”flödesschema”, som visar alla steg i arbetet med denna typ av ärenden.

Läs hela reportaget om förbättringsarbetet.