En frivillig resursgrupp är startad - nu kan du anmäla ditt intresse

Barbro Ekman och Liselotte Fröjd

Det blev en lyckad kväll på tisdagen när Tanums kommun i samverkan med Civilförsvarsförbundet bjöd in till öppet hus om den civila beredskapen och den nystartade frivilliga resursgruppen (FRG).

Trots oddsen emot, med riktig högsommarvärme, dök ett 20-tal intresserade upp för att lyssna på föreläsningen om civil beredskap. Kommunalrådet Liselotte Fröjd (M) inledde med att betona vikten av ideella krafter och hur angeläget det är för kommunen att samverka med civilsamhället för att lösa krissituationer på bästa sätt.

Efter inledningsanförandet tog Barbro Ekman från Civilförsvarsförbundet över och talade om 72-timmarskampanjen som går ut på att förbereda sig så att man klarar sig minst 72 timmar (helst en vecka – 10 dagar) utan vatten, mat, el, värme, internet med mera. Och hon demonstrerade bland annat vad som bör ingå i en överlevnadslåda.

Med på informationsmötet var också oppositionsrådet Louise Thunström (S) som hade en färsk hälsning från försvarsminister Peter Hultqvist till Tanums civilförsvarsförening om vikten av att ha en robust civil beredskap och önskade lycka till i arbetet.

Jan Cedmark, ordförande för civilförsvarsföreningen i Tanums kommun, avslutade kvällen med att informera om det lokala initiativet i Tanum med att starta upp en frivillig resursgrupp (FRG) och hur man gör för att anmäla sig. En frivillig resursgrupp är ett stöd för kommunen i händelse av kris. Och för att kunna bidra på ett bra sätt erbjuds man olika former av utbildningar inom sjukvård, brandsläckning och att möta människor i kris med mera.

Ett antal intresserade och samverkande organisationer som Sjöräddningssällskapet, Röda Korset, Blå Stjärnan med flera kommer nu att gå vidare och i olika nätverk rekrytera intresserade som vill vara med på den FRG-utbildning som kommer att äga rum i Tanumshede i höst. Men redan den 29 maj, klockan 18.30 i kommunhuset i Tanumshede, träffas FRG-intresserade i samband med den nationella Krisberedskapsveckan.

Hur gör jag för att anmäla mitt intresse för att medverka i den frivilliga resursgruppen (FRG)?

För att anmäla intresse, kontakta ordförande i civilförsvarsföreningen i Tanum, Jan Cedmark och berätta att du vill vara med, jancedmark@hotmail.com, telefon 070-329 89 90.

Man kan också kontakta Tanums kommun, kommun@tanum.se, 0525-180 00.

Här kan du läsa mer om hur du kan förbereda dig inför en krissituation.