Dricksvatten i Tanums kommun

Exempelbild

Tanums kommun vill tacka alla som respekterar bevattningsförbudet och hjälper till att spara på vattnet i kommunen. Det gör nytta!

 - Tack till alla som är vattensmarta, fortsätt hushålla!

Från och med 7 juli råder bevattningsförbud för de som har kommunalt vatten* i Tanums kommun. På grund av torkan och värmen och avsaknaden av regn så gäller förbudet tills vidare.

Tekniska nämnden beslutade redan under våren att det skulle råda bevattningsförbud under denna period. Orsaken är att befolkningen i kommunen ökar så stort under högsommaren, samtidigt som vattenverket och ledningssystemet har begränsad kapacitet. Med andra ord så finns det risk att vattnet inte räcker till att nå ut till alla abonnenter under denna period, om man inte har restriktioner.

  • Trots att det var väldigt många människor i kustsamhällena under den senaste helgen, så kunde vi se en tydlig minskning i vattenförbrukningen från fredag (6/7) till lördag (7/7), vilket vi tror beror på att bevattningsförbudet började gälla i lördags.
  • Vattenproduktionen vid vattenverket i Tanumshede har gått stadigt uppåt under sommaren, och brukar vara som störst på helgerna.
  • Av erfarenhet vet vi att förbrukningen och produktionen brukar vara som störst under vecka 29 och 30, då det oftast är allra flest människor i kommunen.
  • Om förbrukningen hade fortsatt att stiga enligt samma kurva som den gjorde fram till 6 juli så hade vi troligen slagit i produktionstaket i vattenverket.
  • Tack vare alla förnuftiga människor som sparar på vattnet så kan troligtvis vattenförbrukningen hållas på sådana nivåer så att vattenreningen och distributionen ska fungera bra under hela sommarperioden, och alla abonnenter ska kunna ha vatten i kranen.

Kommunen har under flera år genomfört flera stora investeringar för att höja kapaciteten på vattendistributionen, vilket har medfört förbättringar i områden där det tidigare varit risk för att vattentrycket skulle bli för lågt under perioder av stort vattenuttag.

Det viktigaste projektet just nu är en utbyggnad av vattenverket i Tanumshede. Projekteringen har pågått under en tid och projektet går nu in i utförandefasen. Utbyggnaden planeras vara färdig före sommaren 2020 och innebär en betydlig ökning av kapaciteten.

Parallellt planeras flera projekt för att trygga vattenförsörjningen runt om i kommunen. Ett av de större projekten är anläggning av en ny överföringsledning för vatten, tillsammans med en överföringsledning för spillvatten, mellan Kämpersvik och Fjällbacka. Vattenledningen behövs för den framtida vattenförsörjningen av kommunens södra delar – Fjällbacka och Hamburgsundsområdet.

Dessa tider av torka ger skäl åt alla att hushålla med vattnet, även de som har egen brunn. Ett tips är att ha hinkar eller baljor i diskhon och duschen, där sköljvatten kan samlas upp, vilket sedan kan användas till att vattna växterna med.

*Bevattningsförbudet gäller inte för abonnenter i Lur, Backa och Östad eftersom de samhällena försörjs av lokala grundvattentäkter och ledningssystem med förhållandevis god kapacitet. Gerlesborg får sitt vatten från Sotenäs kommun, som också har bevattningsförbud från och med 11 juli.

Skriv tabellbeskrivning här

Michael Viberg

Karin Görfelt

Driftchef VA-avdelningen

VA-ingenjör

0525-18492

0525-18367

michael.viberg@tanum.se

karin.gorfelt@tanum.se