Detaljplan i Fjällbacka på granskning

Planområdet i Fjällbacka

Detaljplan för Fjällbacka 176:124, personalbostäder, finns nu för granskning från 4 maj till och med 31 maj.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder och/eller tillfälligt boende samt tillhörande parkering. Planläggningen syftar även till att skapa planlagd tillfartsväg till hockeyrinken.

Här kan du läsa mer om planen och även lämna dina synpunkter.