Dags för köldmedierapportering!

Dator penna papper

Verksamheter som använder utrustningar som innehåller köldmedier ska rapportera resultatet från läckagekontrollen till kommunens miljöavdelning.

Utrustning som innehåller köldmedier är till exempel kylar, frysar, luftkonditionering eller värmepumpar som finns installerade. Rapporten för 2017 ska vara inlämnad till miljöavdelningen senast 31 mars 2018.

Obs! Sedan 2017 gäller nya regler för rapporteringen av köldmedier. Gränsen för inrapportering är från och med den 1 januari 2017 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer. Där alla aggregat med 5 ton CO2e eller mer ska räknas med i totalsumman.

Rapporten skickas till Tanums kommun, Miljöavdelningen, 457 81 TANUMSHEDE eller mbn.diarium@tanum.se.

Här finns mer information om köldmedium. Du kan också läsa på branschens egna informationssida, www.alltomfgas.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster