Bryggeridammens miljö förbättrad

Daniel Monus, fastighetsavdelningen, framför Bryggeridammen i Grebbestad.

- både för djur och människor. Kommunen satsar på Bryggeridammen i Grebbestad, till glädje för både fridlysta vattensalamandrar och skridskoåkare.

Sommarens torka torrlade den södra delen av dammen helt och hållet. Det gav en sällsynt möjlighet att skava bort bottensediment som byggts upp under årens lopp.

-Torrläggningen gav oss en unik chans att köra ut med en grävmaskin och skrapa bort 10–20 centimer av sedimenten. Bottenpartier med snäckskal kom då fram, berättar Daniel Monus på fastighetsavdelningen.

Dammen har stora naturvärden och är mycket uppskattad av närboende och människor som promenerar i området. Barn har sedan generationer tillbaka åkt skridsko där.

Läs hela reportaget om Bryggeridammen.