Fortsatt bevattningsförbud

Vattenspridare på gräsmatta.

På grund av fortsatt torka och enbart små regnmängder fortsätter bevattningsförbudet för dig som har kommunalt vatten* tills vidare.

För att vattnet ska räcka till alla så behöver vi hjälpas åt att spara.

Bevattningsförbudet innebär bland annat att du inte får:

 • Vattna med vattenspridare eller slang. (Vattna med kanna går bra.)
 • Tvätta bil/båt med slang
 • Fylla pool eller bassäng
 • Annan likvärdig användning

*Bevattningsförbudet gäller inte för abonnenter i Lur, Backa och Östad eftersom de samhällena försörjs av lokala grundvattentäkter och ledningssystem med förhållandevis god kapacitet. Detta gäller inte heller för Gerlesborg som får sitt vatten från Sotenäs kommun.

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och därför är säkringen av vattentillgången en av våra största utmaningar – både på kort och lång sikt!

Spartips

Vattentillgången är allas ansvar. Även om man har egen brunn finns det skäl att spara. Här kommer några enkla tips:

 • Samla regnvatten i tunnor eller damm för bevattning. Det är dessutom mer syrerikt än kranvatten.
 • Duscha kort i stället för att bada. Installera snålspolande kranar och munstycken.
 • Har du en äldre toalettstol? Lägg en tegelsten eller två i vattentanken så går det åt mindre vatten vid spolning.
 • Laga onödiga läckor och droppande kranar. Över tid kan det bli många kubikmeter som läcker.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna.
 • Diska inte under rinnande vatten.
 • Fyll en kanna vatten och ställ i kylen så har du kallt vatten istället för att spola ur kranen tills det blir kallt.

Här finns tips och råd från länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dricksvatten på längre sikt

Tanums kommun investerar och arbetar för att utöka kapaciteten för produktion och distribution av dricksvatten. Det har varit återkommande bevattningsförbud under turistsäsongen de senaste åren, men på några års sikt är målet att det inte ska behövas bevattningsförbud på grund av begränsningar i de tekniska systemen. Väder och naturkrafter kan vi dock inte råda över, utan de får vi förhålla oss ödmjuka till.

Några exempel på utförda, pågående och kommande projekt för att öka kapaciteten på dricksvattenförsörjningen:

 • Uppförande av nytt, större och högre vattentorn i Hamburgsund. Projektet slutfördes i början av sommaren 2017.
 • Utbyggnad av vattenverket i Tanumshede. Projektering pågår. Beräknat klart 2020.
 • Anläggning av en ny vattenledning med grövre dimension delar av sträckan mellan Havstenssund och Resö. Syftet är att öka flödet till Resö. Utfört under våren 2017.
 • Anläggning av en ny vattenledning med grövre dimension mellan Hamburgsund och Slottet, slutfört juli 2016. Syftet är att öka flödet till Slottet, Tegelstrand och Heestrand. Anläggning av grövre vattenledning i ytterligare en sträcka i området slutfört under våren 2017.
 • Byggnation av ny tryckstegringsstation i Tegelstrand. Syftet är att öka trycket under perioder med stort vattenuttag. Pågår.
 • Ny överföringsledning för vatten mellan Kämpersvik och Fjällbacka. Projekteras nu, och planeras att utföras 2019. Syftet är att öka flödet till Fjällbacka och söderut. Ledningen läggs tillsammans med överföringsledningar för avlopp.
 • Uppförande av ny högreservoar (vattentorn) i Fjällbacka. Planeras till 2019-20.
 • Byggnation av nya tryckstegringsstationer i Näs, Havstenssund, Fjällbacka och Kärra (mellan Tanumshede och Grebbestad). Syftet är att öka trycket under perioder med stort vattenuttag. Utfört 2012-2015.
 • Anläggning av ny vattenledning från Bônn till Hamburgsunds vattentorn, slutfört 2015.
 • Utökad dimension på vattenledningen från Kärra mot Grebbestad, 2013.
 • Ny överföringsledning för vatten mellan Kämpersvik och Bodalsverket, 2014. Anlagt tillsammans med överföringsledningar för avlopp.
 • Utredning kring att använda Övre Bolsjön som reservvattentäkt. Pågår.