Behov av jordbruksmark?

Höbal på en åker

Så gott som all vår jordbruksmark är utarrenderad. Vid behov kan det finnas mindre ströytor för bete eller skörd av sly/gräs/ogräs.

Vid intresse kontakta mark- och exploateringsavdelningen via kommunens kundcenter 0525-180 00. Mer information om kommunens regler ges vid intresse.