Arbetet med ett enat Bohuslän fortsätter

Gruppbild på deltagarna vid mötet om ett enat Bohuslän

Förra veckan välkomnande Tanums kommun alla Bohusläns kommuner till Vitlycke museum i samarbetet "ett enat Bohuslän", för att ta nästa steg för besöksnäringens utveckling.

Logotype för ett enat Bohuslän

"Ett enat Bohuslän”, är kommunernas, Turistrådet Västsveriges, lokala turistorganisationers och besöksnäringsföretagens överenskommelse om att arbeta tillsammans för och med besöksnäringens utveckling i Bohuslän, dagens möte var ett uppstartsmöte för vad kommunerna ska prioritera under år 2017.

- Det är ett stort engagemang från alla kommunerna i Bohuslän, alla är eniga att samarbeta. Att vi jobbar tillsammans stärker förutsättningarna och utvecklar besöksnäringen i Bohuslän. Vi är också stolta att vi idag fick visa upp vårt fina världsarv för alla kommuner i Bohuslän, säger Elenor Olofsson, näringslivsutvecklare i Tanums kommun.

Kommunstyrelseordförande, oppositionsråd, kommunchefer och tjänstemän med ansvarsområde näringsliv och besöksnäring från Bohusläns 11 kommuner samt företagsrepresentanter från Turistrådet Västsverige och företagen, deltog på mötet.

- Bohuslän ligger mellan Oslo och Göteborg och vi kommuner sitter på besöksnäringens originalfabrik, det är här jobben och tillväxten ökar mest. Jag är stolt över oss kommunalråd som samarbetar över alla partifärger, fokuserar på det som förenar och tillsammans med företagen, våra storhotell, lokala turistorganisationer och regionens Turistråd skall lyfta Bohuslän som nummer 1 i framtiden, det kommer ta tid, men vi har bestämt oss, säger Miguel Odhner, ordförande i styrgruppen Ett Bohuslän och till vardags kommunstyrelsens ordförande i Kungälvs kommun.

Kommunerna har sedan 2015 samarbetat kring prioriteringarna; att stärka varumärket Bohuslän, tillståndsgivning, att beakta besöksnäringsperspektivet i Samhällsplanering och kollektivtrafikens betydelse för besöksnäringen. Arbetet som har inletts kring dessa områden kommer att fortsätta, nytt för 2017 är även att inleda ett mer intensifierat samarbete kring att utveckla vandringsleder och cykelleder i Bohuslän.

Dagens möte enades också kring en tydligare vision för besöksnäringen i Bohuslän, samarbetets vision är ”Bohuslän
– världens mest attraktiva skärgårdsdestination”.

- Nu fortsätter vi att tillsammans bygga ett riktigt starkt och attraktivt varumärke och göra Bohuslän känt i världen. Ett enat Bohuslän, där näringsliv, kommuner och organisationer tillsammans stärker förutsättningarna och utvecklar besöksnäringen i Bohuslän, säger Marie Linde vice VD, Turistrådet Västsverige AB.

Bakgrund - Ett Enat Bohuslän

Politiker från samtliga kommuner i Bohuslän och över partigränserna undertecknade den 11 november 2014 en avsiktsförklaring för utvecklingen av besöksnäringen, som benämns just ” Ett enat Bohuslän”. Arbetet stöds av Turistrådet Västsverige AB. Avsiktsförklaringen innebär ett helhetsgrepp för att utveckla Bohusläns besöksnäring vilket innefattar ett ställningstagande kring viktiga områden gällande planering och infrastruktur, affärs- och företagsutveckling samt  kommunikation och marknadsföring. Utifrån avsiktsförklaringen har en handlingsplan formulerats och en struktur för hur kommuner, företag och turistorganisationer ska arbeta  gemensamt med olika frågor.