Fler nyheter

  • Var ska jag lägga trädgårdsavfallet ?

    Trädgårdsavfall som gräsklipp, blommor och klipp från buskar kan du antingen kompostera på din tomt eller lämna till återvinningscentralen (Tyft eller Hamburgsund). Det du lämnar på återvinningscentralen komposteras till jord eller säljs som flis till värmekraftverk.

  • Hållbarhetsredovisning 2021

    I Tanums kommun arbetar vi med Agenda 2030 integrerat i verksamheten. Kommunens nyckeltal för de 17 globala målen i Agenda 2030 presenteras i en årlig hållbarhetsredovisning.

  • Orosanmälan för barn och unga - ny e-tjänst

    Nu finns det en e-tjänst som ska göra det enklare att anmäla oro för barn och unga till socialtjänsten. E-tjänsten kan användas både av tjänstepersoner med anmälningsplikt och privatpersoner.