Arter och artskydd

Hällristning av en val

Flera av våra växt- och djurarter drabbas idag hårt av människans allt hårdare nyttjande av jordens naturresurser. Samtidigt gynnas även många arter mer eller mindre av mänskliga aktiviteter. Ett sådant exempel är de växt- och djurarter som är beroende av ett öppet ljust landskap och som gynnats av jordbruket, där träd och buskar under många hundratals år har missgynnats genom bete och slåtter. Det öppna ljusa landskapet har gynnat många kärlväxter, insekter, groddjur, reptiler och fåglar.

Andra arter är beroende av en mer kontinuerligt stabil miljö. Exempel på sådana arter är arter som lever i skog och då är knutna till skuggiga och fuktigare miljöer. Andra arter kan vara helt beroende av gamla träd och döende eller döda träd.

På senare år har det publicerats en mängd vetenskapliga rapporter som poängterar problemet med den ökande fragmenteringen av landskapet, men också i havet. Fragmentering räknas som ett av de viktigaste hoten mot arter i skogs- och jordbrukslandskap, tillsammans med ren förlust av biotoper, genom igenväxning, exploatering etc.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede