Invasiva främmande arter

Främmande arter, djur och växter, som kommer in i landet kan hamna i naturen på olika sätt. En del av dem blir invasiva och påverkar vår biologiska mångfald negativt. Här kan du läsa vad du kan göra för att stoppa spridningen av invasiva främmande arter.

Vi som privatpersoner sprider invasiva främmande arter ofta utan att ens veta om det. I en undersökning av allmänheten som gjordes i maj 2020 så svarade 17 procent av de tillfrågade att de under de tre senaste åren gjort något som kan ha orsakat spridning av invasiva arter. Vanligast är att man har slängt växtavfall i naturen (5 procent) och att man tagit med sig växter och frön hem från en utlandsresa (5 procent).

Släng inte växtavfall i naturen

Släng aldrig växtavfall i naturen. Även om det du slänger är växter som tidigare inte visat tecken på att sprida sig kan de börja göra det när klimatet blir varmare. Det är alltid förbjudet att sprida de växter som finns på EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Dit hör till exempel jättebalsamin, jätteloka och gul skunkkalla.

Naturvårdsverket rekommenderar dock att inte sprida några invasiva främmande arter överhuvudtaget. Det finns växter som inte är förbjudna som kan skada den biologiska mångfalden i Sverige, till exempel blomsterlupin, parkslide och vresros.

Oavsett om växtavfallet innehåller invasiva främmande arter eller inte så är det inte tillåtet att slänga växtavfall i till exempel skogen. Det betraktas som nedskräpning. Växtavfallet behöver inte ställa till med någon skada eller otrevnad för att det ska vara att betrakta som nedskräpning.

Så här kan du göra i stället:
Lägg växt- och trädgårdsavfall i plastpåsar eller -säckar och förslut noga. Om det är små mängder kan du kasta det i hushållsavfallet. Är det mycket avfall är det bra att kolla med din återvinningscentral hur och var du ska lämna det. Transportera då inte växtavfallet i öppet släp. Allt fler invasiva arter etablerar sig vid vägkanterna och ofta tar de sig vidare till närbelägna naturområden. En orsak är att frön och växtdelar ramlat av släp som fraktar växtavfall till återvinningscentralen.

Mer information och tips om vad du kan göra finns på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Har du frågor, kontakta Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Källa: Naturvårdsverket

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede