Vindkraftsplan

Vindkraftverk

Förutsättningarna för vindkraft i Tanums kommun är goda och intresset är stort. I kommunen finns också flera värdefulla allmänna intressen i form av natur- och kulturmiljöer som har stor betydelse för besöksnäring och friluftsliv. För att få en överblick över hela kommunen och hitta de mest lämpliga områdena där konflikterna är som minst har kommunen tagit fram ett tematiskt tillägg till översiktsplan 2002 på temat vindkraft. Planen anger totalt 7 områden som lämpliga för vindkraft, A:1 till A:7. Den totala arealen uppgår till cirka 19 km². Planen utgör ett beslutsunderlag vid utbyggnad av vindkraft.

Planen antogs av kommunfullmäktige 2009-12-21, § 110. Beslutet vann laga kraft 2012-02-29.


Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede