Vindkraftsplan

Vindkraftverk

Förutsättningarna för vindkraft i Tanums kommun är goda och intresset är stort. I kommunen finns också flera värdefulla allmänna intressen i form av natur- och kulturmiljöer som har stor betydelse för besöksnäring och friluftsliv. För att få en överblick över hela kommunen och hitta de mest lämpliga områdena där konflikterna är som minst har kommunen tagit fram ett tematiskt tillägg till översiktsplan 2002 på temat vindkraft. Planen anger totalt 7 områden som lämpliga för vindkraft, A:1 till A:7. Den totala arealen uppgår till cirka 19 km². Planen utgör ett beslutsunderlag vid utbyggnad av vindkraft.

Planen antogs av kommunfullmäktige 2009-12-21, § 110. Beslutet vann laga kraft 2012-02-29.

Planhandlingar gällande vindkraftsplan

Ny vindkraftsplan

Tanums kommun håller på att ta fram en ny vindkraftsplan. Samråd för det nya planförslaget genomfördes våren 2021. Efter samrådet har en samrådsredogörelse upprättats. Nästa steg är att ta fram en granskningshandling under våren 2022. Här kan du läsa mer om den nya vindkraftsplanen.

Tills ny vindkraftsplan är antagen gäller vindkraftsplanen antagen 2009-12-21, § 110.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede