Planprogram Grebbestad östra

Karta planprogram Grebbestad östra

Samråd pågår 2020-03-18 till och med 2020-04-17

Planområdet ligger öster om Grebbestad tätort och omfattar cirka 250 hektar. Området avgränsas i väster av Grebbestads tätort, i öster av Kloppekärr, Sör-Kärra och Kärret, i norr av Greby gravfält och i söder av Stockeledet.

Syftet med planprogrammet är att möjliggöra för en utveckling av Grebbestad mot öster. Planprogrammet ska skapa utvecklingsmöjligheter för bostäder, verksamheter, offentlig service, rekreation och grönområden. Planprogrammet ska dessutom redovisa hur utvecklingen kan koppla ihop Grebbestad centrum, Tanums station och Tanumshede.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen via e-post till: mbn.diarium@tanum.se, eller till:

Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE

Undvik att skicka till mer än ett av alternativen.

Senast 2020-04-17

Programhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planhandläggare

Anette Karlsson

Tel. 0525-180 79

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede