Blå översiktsplan

Det är många intressen som konkurrerar om havet som resurs. Därför behövs ett gemensamt förhållningssätt som långsiktigt både skyddar och utvecklar livet på, i och vid havet i norra Bohuslän. Det är anledningen till att kommunerna i norra Bohuslän tillsammans tagit fram en Blå översiktsplan.

Den Blå översiktsplanen är en fördjupad översiktsplan för havsområdena i Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekils kommuner. Planen är en del av respektive kommuns översiktsplan, och innehåller rekommendationer för hur havs- och skärgårdsområdena långsiktigt ska användas för att säkerställa en hållbar användning och nyttjande av våra gemensamma resurser. Planen är inte juridiskt bindande men fungerar som vägledning och beslutsunderlag i frågor som berör användningen av hav och skärgård.

Planen har antagits och fått laga kraft i alla de fyra kommunerna under hösten 2018. För Tanums del antogs planen av kommunfullmäktige 2018-09-17 och fick laga kraft 2018-10-24.

Planhandlingar Blå Översiktsplan:

Digital plankarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede