Planprogram för Tanums-Säm 8:1 med flera

Planområde program Tanums-Säm 8:1

Planprogrammet för Tanums-Säm omfattar ett stort markområde i direkt anslutning till Tanumshede. Området sträcker sig från Gärdesvägen och västerut, längs norra sidan av Grebbestadsvägen.

Samrådstid: 24 mars 2020 till och med 26 april 2020

Syftet med planprogrammet är att utreda och klargöra förutsättningar för bostäder och eventuell samhällsservice i direkt anslutning till befintlig bebyggelse i Tanumshede.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen till;

Tanums kommun

Miljö- och byggnadsnämnden

457 81 TANUMSHEDE

eller via e-post till; mbn.diarium@tanum.se

Det går även bra att lämna sina synpunkter direkt via länken till höger

senast 2020-04-26

Programhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Olof Jönsson

Tel. 0525-185 61

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2

457 31 Tanumshede