Detaljplan för Heljeröd 1:11 med flera, västra Veddökilen

Heljeröd 1:11, del av planområde

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2016-09-27 § 157 godkänt detaljplanen för samråd.

Samråd pågår 2016-11-09 till och med 2016-12-07

Detta samråd har föregåtts av ett planprogram där ett större område ingick. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2016-09-27 § 156 om delning av detaljplan för Heljeröd 1:11 med flera, Veddökilen.

Syftet med detaljplanen är att utveckla och anpassa användningen av området kring Lerekilen i samhället Långesjö. Planförslaget innehållande bostäder, campingstugor, vandrarhem, rörlig camping med mera, skapar förutsättningar för en positiv utveckling av turism, fritidsboende och det rörliga friluftslivet.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen via e-post till: mbn.diarium@tanum.se, eller till:

Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE

Det går också bra att lämna sina synpunkter direkt via länken till höger.

Senast 2016-12-07

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skede

Programsamråd

Programsamrådsredogörelse finns tillgänglig på planavdelningen

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Roger Rosengren

Tel. 0525-184 36
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede