Planprogram för Grebbestad östra

Planområde planprogram Grebbestad östra

Öppen inbjudan till workshop för planprogram Grebbestad östra

Tanums kommun arbetar med att ta fram ett planprogram för Grebbestad östra. Vi vill veta vad du tycker.

Tanums kommuns mål är att växa, med en ökande befolkning. För att möjliggöra en utveckling av Grebbestad mot öster arbetar kommunen med att ta fram ett planprogram. I arbetet med planprogrammet genomförs en landskapskaraktärsanalys, där bland annat pågående markanvändning, intressen och värden kartläggs.

För att få reda på vilka nuvarande intressen och värden som finns inom planområdet behöver vi dina synpunkter.

För att så många som möjligt ska kunna vara med på workshopen och för att kunna ta fram rätt underlagsmaterial, ber vi dig som är intresserad att anmäla dig.

Har ni som förening eller företag intresse av att delta, så ber vi er att samordna era önskemål/intressen över området till ett par representanter som anmäler sig. Uppge vilken förening ni företräder. Detta för att så många som möjligt ska få möjlighet att delta.

Anmälan görs till:

Anette.Karlsson@tanum.se

Sista anmälningsdag är 2019-06-09

Vänligen meddela hur många ni är som kommer och gärna vem du/ni representerar.

Tid och plats för workshop:

Torsdagen den 13 juni 2019 klockan 17:30-19:30

Grebbestads folkhögskola, gymnastiksalen


Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Anette Karlsson

Tel. 0525-180 79
Fax. 0525-183 00

E-post. anette.karlsson@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede