Miljödiplom

2019 delades inget miljödiplom ut.

2018

Tanums miljödiplom 2018 delas ut till Odd Påg för hans fleråriga arbete med fiskevård i sjöar och bäckar vid Tormoserödfjället. Genom att anordna lekplatser och sprida kunskap om livet i vattensystemet har han under lång tid värnat om den biologiska mångfalden i kommunens vattendrag.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede