Enkel nybyggnadskarta

Utanför detaljplanelagt område tas kartan fram med den informationen som bygglovsavdelningen behöver för att kunna ta ett korrekt beslut. Då detaljpan saknas sker dock ingen redovisning av planbestämelser såsom prickmark.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Gata/GIS-avdelningen

0525-183 75

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede