Tanums kommun byter höjdsystem

Den 5 februari 2018 gick vi över till nationella höjdsystemet RH2000.

Varför byter vi höjdsystem?

RH2000 (Rikets Höjdsystem 2000) är ett nationellt höjdsystem som innebär en lättare hantering och användning av höjddata. Mätningarna för RH2000 påbörjades 1979, och avslutades 2003. Höjdsystemet togs nationellt i bruk 2005. Regeringens mål är att alla kommuner i Sverige ska ha anslutit sig till RH2000 senast
30 juni 2018.

Vem berörs?

Det berör mest de som arbetar med någon form av höjder, eller använder höjdsatta kommunala kartor.

All geografisk data som leveras ut från kommunen kommer
efter den 5 februari att vara i RH2000, om inget annat är överenskommet. Detta innebär också att all data som levereras till kommunen ska levereras i RH2000, om inget annat är överenskommet.

Under en period gäller det att vara observant på vilket system man arbetar i och vara noggrann med att märka arbeten med vilket system som har använts.

Hur mycket är skillnaden?

Den genomsnittliga höjdskillnaden ligger på 12 centimeter.

Det vill säga att en punkt som har höjden +36.00 i RH70 har höjden +36.12m i RH2000. Detta innebär att marken i Tanums kommun har höjt sig cirka 12 centimeter från 1970 fram tills nu.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Gata/GIS-avdelningen

0525-183 75

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede