Taxa för brandskyddskontroll

Tillämpningsområde Tanums kommun

Taxan gäller från och med 2019-05-01.
För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. Angivna avgifter exklusive moms.

Timpris exklusive moms är 671 kronor.

1.

Objekt i småhus

Exklusive moms

1.1

Grundavgift

Kronor


Inställelse för utförande av brandskyddskontrollHelårsbebott hus 20 min (Timpris enligt 4.4, 20/60 x pris)

224


Fritidshus 30 min (Timpris 30/60 x pris)

336

Alternativ A


1.2

KontrollavgiftFastbränsleeldad värmepanna (45/60xpris)

503,50


Oljeeldad värmepanna (45/60xpris)

503,50


Lokaleldstad (45/60xpris)

503,50

Kontroll av tillkommande objekt på samma skorstenFastbränsleeldad värmepanna (19/60xpris)

213


Oljeeldad värmepanna (19/60xpris)

213


Lokaleldstad (19/60xpris)

213

Kontroll av tillkommande objekt på annan skorstenFastbränsleeldad värmepanna (45/60xpris)

503,50


Oljeeldad värmepanna (45/60xpris)

503,50


Lokaleldstad (45/60xpris)

503,50
1.3.

För kontroll genom temperaturmätning, röktryckprovning eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris, anges i 4.3.


Alternativ B


1.2.

KontrollavgiftKontrollavgift utgår med pris som anges i 4.3.

2.

Övriga objekt


2.1.

KontrollavgiftKontrollavgift utgår med pris som anges i 4.3.

3.

Avgift för efterkontrollFör separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår

ersättning med pris som anges i 4.3 samt transportersättning

4.

Särskilda bestämmelser


4.1.

För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie

avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår extra avgift

för återbesök enligt 4.1. Härjämte utgår ersättning enligt ordinarie taxa för

brandskyddskontrollen.

112
4.2.

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 4.3 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.

4.3

Timersättning utgår per man med

671


För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme.


Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 2. och 3. samt 4. inräknas förflyttningstiden.

4.4

I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och

förbrukningsmaterial samt för protokollering av brandskyddskontrollen

5.

Indexreglering av taxanErsättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med av de centrala parterna Sveriges Kommuner § Landsting och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund publicerat Sotningsindex.Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede